Campagne Rij MONO

Waarom en voor wie?

Met de campagne MONO wil het ministerie van IenW bewerkstelligen dat het normaal is om even niet bereikbaar te zijn voor social-mediaberichtjes en je hoofd alleen bij het verkeer te houden. Ook roept dit ministerie anderen op om het versturen van berichtjes uit te stellen als zij weten dat iemand onderweg is. De doelgroep is breed: zowel automobilisten als fietsers. IenW werkt bij deze campagne samen met veel andere partners, waaronder de ROV’s en marktpartijen.

Waar staat MONO voor?

MONO staat letterlijk voor één of alleen. In deze campagne staat het voor met één ding bezig zijn, rijden met aandacht voor het verkeer. MONO is dus ongestoord onderweg zijn en de aandacht houden op één ding: het verkeer. Zonder afleiding door appjes of social mediaposts. Altijd bereikbaar zijn op de fiets of in de auto via je smartphone kan namelijk levensgevaarlijk zijn. Want elke keer als je een berichtje ontvangt, raak je even afgeleid van het verkeer. En dat verdubbelt de kans op een ongeluk. Ben je aan het appen, dan is het risico zelfs zes keer zo groot. Social media en deelnemen aan het verkeer gaan dus niet samen. Daarom geeft het ministerie tips aan automobilisten en fietsers om hun aandacht op de weg te houden. Afschrikwekkende campagnes zijn namelijk vaak minder effectief. Deze maken wel indruk, maar mensen betrekken het al snel niet meer op zichzelf. In het kader van ‘zoiets gebeurt mij niet’. Daarnaast weet iedereen wel hoe gevaarlijk het is. Het meest effectief is om de voordelen van het gewenste gedrag te laten zien op een wat prikkelende, maar positieve manier. En concrete tips te geven. Wat kun je zelf doen om te voorkomen dat je wordt afgeleid? Zoals het, voordat je gaat fietsen of autorijden, downloaden van apps die tijdens het rijden automatisch inkomende berichten en meldingen tegenhouden. Zie ook https://www.daarkunjemeethuiskomen.nl/rijmono/nietstoreninstellen

Waarom is voor dit concept gekozen?

Het concept is tweeledig: Om MONO te rijden, worden bestuurders opgeroepen om eenmalig hun telefoon zo in te stellen dat ze onderweg MONO zijn én dat verzenders hun bericht of telefoontje uitstellen als ze weten dat iemand aan het verkeer deelneemt. En dat is vaker dan je denkt. In deze campagne wordt dus ook de sociale omgeving aangesproken, om zo de sociale druk bij de bestuurder weg te nemen. De meeste berichten ontvangen ze namelijk van mensen uit hun directe omgeving. Zij weten vaak dat degene die zij een bericht of app sturen onderweg is en kunnen daar rekening mee houden.

Planning

De aftrap voor de MONO-campagne was op 13 september. Het eerste gedeelte van de campagne loopt tot medio december. In 2019 zal de campagne gedurende twee periodes worden ingezet, van maart t/m april en van september t/m november. Maar de MONO-campagne beperkt zich niet tot dit jaar en volgend jaar en zal meerdere jaren lopen. De inzet is om minimaal tien jaar het beeldmerk MONO te gebruiken. Dat is ook nodig. De smartphone is op dit moment namelijk een normaal onderdeel van ons leven en bij veel mensen is sprake van ingesleten gedrag. Het duurt lang voordat ze dit gedrag aanpassen.

Middelen

Het ministerie zet daarbij de volgende middelen in: tv- en radiospots, attentieborden langs de snelwegen, een campagneboodschap op de dynamische route-informatiesystemen (boven de snelwegen en online bannering en video-advertising op relevante sites. Ook op social media is er aandacht voor MONO, door advertising op websites, social media en YouTube en via het Facebook- en Twitterkanaal van het ministerie van IenW. De strategie, doelgroepen en spotjes die bij de MONO-campagne horen worden om de 2 à 3 jaar geactualiseerd.

Ook anderen worden in staat gesteld de campagne mede uit te dragen via kanalen en middelen die zij tot hun beschikking hebben. De materialen hiervoor zijn beschikbaar in de toolkit voor partners op de website: https://verkeersveiligheidscampagnes.nl

Deze toolkit bestaat uit online-materialen (GIF-banners), social posts voor Facebook, online video’s voor Facebook en voor Instagram, een sleutelhanger, een factsheet, een sticker en posters.

Een bijdrage van het Ministerie van IenW

Handhaving

Handhaving moet bestuurders ook stimuleren om niet meer te appen. Het is al verboden om dit in de auto te doen. Het wetsvoorstel voor een verbod op appen op de fiets is gereed en doorloopt nu het wetgevingsproces. Naar verwachting kan dit op 1 juli 2019 in werking treden. Het ministerie van IenW werkt samen met justitie en politie als het gaat om de handhaving van dit verbod.

Uit onderzoek blijkt dat er veel draagvlak voor een verbod op appen op de fiets is. Driekwart van de Nederlanders staat hierachter. Zie ook dit nieuwsbericht.

Aanvullende middelen voor Zuid-Holland

Vanaf februari zijn er aanvullende middelen beschikbaar voor Zuid-Holland. Onderdelen zijn een nieuwe commercial, sleutelhangers met "Ik maak een Punt van Nul" en het MONO-logo en campagnebeelden, zoals de foto bij dit artikel.

Gemeente uitgelicht

Gemeente Zuidplas

Gemeente Zuidplas eerste ‘dubbele’ ambassadeur ‘Maak een Punt van Nul Verkeersslachtoffers’

‘Maak van de nul een punt’ heeft al verschillende regionale en bedrijfsambassadeurs, maar de gemeente Zuidplas is de eerste gemeente, die het ambassadeurschap op twee manieren invult: naar de inwoners van de gemeente en naar de medewerkers. We vroegen wethouder Jan Willem Schuurman waarom deze gemeente hiervoor heeft gekozen en hoe dit ambassadeurschap in de praktijk invulling krijgt.

Jan Willem: “We zijn als gemeente al jaren bezig met verkeersveiligheid, maar door gemeentelijk ambassadeur te zijn, zetten we een extra stap en richten we nóg duidelijker dan in het verleden de spotlight hierop.”

Belangrijkste aandachtspunten

Hij vervolgt: “De focus ligt daarbij vooral op drukke punten rond scholen en winkelcentra met veel kwetsbare verkeersdeelnemers en

op het verbeteren van de inrichting van wegen en kruispunten, waarvan we door meldingen of op basis van cijfers weten dat de verkeersveiligheid kan worden verbeterd. We zetten ook extra middelen voor de aanpak hiervan in. Ieder jaar 100.000 euro en volgend jaar zelfs een ton extra ter verbetering van onveilige verkeerssituaties. Maar met alleen fysieke maatregelen ben je er nog niet. Ook het bewuster maken van gedrag in het verkeer is een aandachtspunt. Zo doen we actief mee aan de fietsverlichtingscampagne en aan acties rond ‘Weer samen naar school’ en ‘Val op’. Als gemeente zijn wij ook nauw betrokken bij de verkeersexamens. Voor de werknemers van onze gemeente hebben we recent een mobiliteitsmarkt georganiseerd, waarbij wij hen hebben gestimuleerd om minder met de auto naar hun werk te komen. Daarnaast bieden we twee keer per jaar de mogelijkheid om door een fietsenmaker hun fietsen te laten controleren en, als het nodig is, repareren.”

Gezamenlijke aanpak

De gemeente staat niet alleen in haar aanpak, maar werkt samen met de politie, het onderwijs, handhavers en de Fietsersbond. Een belangrijke partner is ook de lokale afdeling van VVN. Jan Willem: “Zij adviseren ons bijvoorbeeld over de inrichting van wegen en we trekken samen op bij campagnes. Wij maken graag gebruik van hun expertise; samen bereik je meer.”

Tips

Hij hoopt dat het voorbeeld van de gemeente Zuidplas wordt gevolgd en dat er meer gemeentelijke ambassadeurs komen. “Ook willen wij bedrijven in onze gemeente enthousiast maken om verkeersambassadeur te worden.” Tot slot heeft Jan Willem nog twee tips voor verkeersdeelnemers: ‘zorg dat je zichtbaar bent in het verkeer’ en ‘vertrek op tijd’. Het laatste illustreert hij met een voorbeeld: “Bij de actie ‘Weer samen naar school’ zag ik dat ouders die zich moeten haasten om kinderen op tijd op school te krijgen, veel gehaaster zijn en vaker foutparkeren. Daardoor wordt de situatie rondom scholen een stuk onveiliger en chaotischer. Wanneer je op tijd vertrekt ben je relaxter en is er minder stress, waardoor je ook meer rekening houdt met de geldende verkeersregels.”

Jan Willem ontving op 4 december een toolkit van regionaal ambassadeur Kirsten Schippers

Jan Willem Schuurman ontving op 4 december een toolkit van regionaal ambassadeur Kirsten Schippers

Ambassadeurs verkeersveiligheid

Nieuwe ambassadeurs, nieuwe geledingen

Het netwerk van ambassadeurs voor ‘Maak een Punt van Nul Verkeersslachtoffers’ groeit gestaag. Met de installatie van Nedcargo (Waddinxveen) en RaNed (Hillegom) op 7 november is de groep bedrijvenambassadeurs gegroeid tot zes bedrijven.

"Veiligheid ben je zelf, geef niet toe aan afleidingen in het verkeer", zegt Toine Bladel, resource manager Transport & Distributie Benelux in zijn rol als ambassadeur voor de campagne 'Maak een punt van nul'. NedCargo heeft als transportbedrijf elke dag 180 mensen op de weg. Verkeersveiligheid is dan ook een logisch thema voor de organisatie. Veiligheid van de voertuigen, aandacht op de weg en verstandig smartphonegebruik zijn dan ook onderdeel van het beleid. Bij de aankoop van nieuw materiaal wordt er maximaal geïnvesteerd in veiligheidsopties. Daarnaast zet de organisatie zich actief en vrijwillig in met dode-hoeklessen op diverse locaties in het land.

Michael van Noort en Dennis Salman

Astrid Homan

Toine Bladel en Kirsten Schippers

RaNed begeleidt slachtoffers van verkeersongevallen. In die rol hebben zij elke dag te maken met de gevolgen van ongelukken. Als geen ander weet de organisatie waarom verkeersveiligheid belangrijk is. Binnen RaNed zelf is aandacht voor veiligheid in het verkeer gewoon: dit is onderdeel van de dagelijkse gang van zaken. Maar de betrokkenheid gaat verder. Ambassadeur Michael van Noort zegt dan ook: "Veilig verkeer vraagt om veilig gedrag. Dat kunnen we niet alleen, het is een zaak van alle weggebruikers." Voor RaNed betekent dit dat de organisatie zich actief wil inzetten om meer mensen bewust te maken van de gevaren in het verkeer.

Primeur

Een bijzondere primeur heeft gemeente Zuidplas, die als eerste gemeente het ambassadeurschap op twee manieren invult: in haar rol als werkgever en als weg- en verkeersbeheerder richting de inwoners van de gemeente. Lees meer over de inzet van Zuidplas in dit interview.

Wat drijft je om ambassadeur te worden voor ‘Maak een Punt van Nul Verkeersslachtoffers’?

“Voordat ik wethouder verkeersveiligheid werd, was ik jarenlang directeur van een school voor voortgezet onderwijs. Een paar keer moest ik ouders moeten bellen omdat hun zoon of dochter betrokken was bij een verkeersongeval. Dan word je wel met de neus op de feiten gedrukt hoe kwetsbaar we zijn in het verkeer. Jongeren zijn daar niet mee bezig. Daarom is voorbeeldgedrag van ouders en andere volwassenen zo belangrijk. Kinderen, jongeren volgen niet je regels, maar wel je voorbeeld. Ook in mijn rol als wethouder draag ik die boodschap uit, ook wetende dat zo’n zestig procent van de verkeersdoden op gemeentelijke wegen valt en dat dit aantal weer stijgt. Nieuwe impulsen zijn hard nodig, ook omdat er door de vergrijzing meer kwetsbare verkeersdeelnemers bijkomen.”

Wat zijn je belangrijkste doelen als ambassadeur?

“Waar ik als ambassadeur aan wil meewerken, is het besef dat verkeersveiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid is. Van de verkeersdeelnemers zelf natuurlijk, die niet te hard moeten rijden of met hun telefoon bezig moeten zijn in het verkeer. 

Van de gemeente die voor een goed en veilig wegennet moet zorgen. Maar ook van ouders met het voorbeeldgedrag dat ik al noemde, en van bedrijven die ik wil uitdagen alleen goed getrainde chauffeurs de weg op te sturen. De meeste verkeersongevallen komen door menselijk falen. Dat gaat over gedrag, over cultuur. Daarin stappen zetten is moeilijk, maar levert wel veel resultaat op.”

TotallyTraffic.nl

CampagneCrew 2018-2019: winnend idee wordt campagne!

Ook dit jaar dagen we leerlingen in het voortgezet onderwijs en het praktijkonderwijs weer uit om een goed idee te bedenken voor een jongerencampagne over verkeersveiligheid. En ook dit jaar zal een aantal deelnemers worden uitgedaagd hun inzending te pitchen tijdens de grote finale in het Provinciehuis. Winnende ideeën zullen daadwerkelijk worden ingezet in Zuid-Holland.

Remake winnende clip 2017-2018

Scholengemeenschap Wolfert van Borselen maakte het afgelopen jaar de winnende inzending in de categorie havo-vwo met hun filmpje ‘Psychopath on the Cyclepath’. Onlangs verzilverden ze hun prijs door met een professionele producent een remake van hun idee te maken.

Kent u jongeren of docenten die een goed idee hebben? Roep hen op om mee te doen!

Juist jongeren weten wat er bij jongeren leeft. En de ervaring leert dat deelname aan de wedstrijd en de finale een leuke en leerzame ervaring is. Bovendien vallen er nog leuke prijzen te winnen ook!

Roep jongeren en docenten in uw omgeving dus op om mee te doen. Alle informatie en lesbrieven staan hier.

Remake van Psychopath on the Cyclepath

Data voor CampagneCrew 2018-2019 op een rij:

1 februari Deadline voor aanmelden
28 februari Deadline voor inzenden van ideeën
17 april Finale in het Provinciehuis
Najaar Inzet winnende ideeën in Zuid-Holland

TotallyTraffic enthousiast gebruikt

De nieuwe TotallyTraffic-website heeft sinds de lancering in de zomer al ruim 220 lesreserveringen op in totaal 76 scholen mogen verwerken, een mooie tussenstand. Op de site kunnen docenten rechtstreeks lessen boeken en kunnen lesaanbieders, accountmanagers en projectleiders in de regio’s deze boekingen verwerken in hun planning of boekhouding.

Arwin de Hoog gebruikt de site als projectleider voor gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid en is accountmanager voor TotallyTraffic in de Drechtsteden en de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

“Mijn ervaringen met de vernieuwing van de TT-website en haar uitgebreidere aanbod zijn tot nu toe positief. Er is nu een goed overzicht wat er in de regio aan TT-gastlessen plaatsvindt, dat ook als verantwoording richting regio en provincie kan worden gebruikt. Het belangrijkste is echter dat deelname aan TotallyTraffic voor scholen eenvoudiger is geworden en zij heel gericht een module over een bepaald verkeersthema voor hun leerlingen kunnen uitkiezen.”

Miranda Kleyweg (bureau Leefstijl) verzorgt de TT-lessen alcohol, drugs en verkeer. Ook zij is enthousiast over het werken met de nieuwe site: “De nieuwe werkwijze is overzichtelijk en duidelijk. Voor ons als aanbieder zijn alle lessen zichtbaar in een dashboard, waardoor er een goed overzicht is van de aanvragen en de gegeven lessen.”

Fiets in de Focus

In de vorige editie van ROV magazine stond een artikel over het nieuwe programma Fietsveiligheid. Voor deze editie vroegen we Floor Vermeulen om op dit programma te reageren.

Hij is gedeputeerde bij de provincie Zuid-Holland, heeft onder andere verkeersveiligheid in zijn portefeuille en is ook ambassadeur voor dit onderwerp.

Wat is je persoonlijke betrokkenheid bij fietsveiligheid? Hoe bewust ben je zelf met veiligheid bezig? Wat valt je op bij andere fietsers?

“Als fietser kun je wel kwetsbaar zijn, maar dat heeft vaker te maken met het gedrag van weggebruikers dan met bijvoorbeeld de infrastructuur, die wij als provincie – zeker ook voor fietsers – zo veilig mogelijk maken. Ik vind het persoonlijk erg belangrijk om veel aandacht te besteden aan je eigen invloed op verkeersveiligheid. Als ik zelf op de fiets zit, ben ik me regelmatig bewust van mijn kwetsbaarheid in het verkeer. Ik probeer mijn fietsgedrag zo veilig mogelijk te laten zijn. De keren dat ik schrok van een fietser zonder licht die in het donker opeens voor mijn auto opdook, kan ik me goed herinneren. Dat zijn momenten dat ik besef hoe eenvoudig je je eigen veiligheid in het verkeer kunt vergroten: Even je fietslamp aandoen. En als het verkeerslicht op oranje springt nog net even harder fietsen om niet te hoeven wachten. Ook dat kan anders. Eenvoudige aanpassingen in je gedrag kunnen je leven redden. Ook het rijgedrag van automobilisten is van invloed op de veiligheid van fietsers. Alleen samen kunnen we Zuid-Holland verkeersveiliger maken.”

Een onderwerp in het Programma Fietsveiligheid is het stimuleren dat basisschoolkinderen fietskilometers maken om meer ervaring in het verkeer op te doen, zodat zij als middelbare scholieren beter voorbereid onderweg gaan. Voor wie zie je hier een rol weggelegd?

“Allereerst ligt hier naar mijn mening een rol voor ouders. Juist zij kunnen de dagelijkse fietskilometers stimuleren, bijvoorbeeld door hun kinderen met de fiets naar school te brengen en er regelmatig met de fiets op uit te gaan. Ik realiseer me ook dat dit niet voor alle ouders voor de hand ligt. Zeker als je zelf niet vaak fietst, is de stap naar dagelijks fietsen met je kinderen groot. Door als overheid en onderwijs, maar ook als instellingen en bedrijven samen te werken aan het stimuleren van het fietsgebruik, kan hier een impuls aan worden gegeven. Daar bovenop kan het Programma Fietsveiligheid de bewustwording van het belang van fietsveiligheid vergroten.”

In het Programma Fietsveiligheid wordt de doelgroep “zorgzame fietsers” beschreven. Forenzen maken deel uit van deze groep. De provincie werkt samen met gemeenten om een netwerk van veilige snelfietsroute aan te leggen. Welke mogelijkheden zie je voor provincie, andere werkgevers en andere partners om juist verkeersveilig gedrag van fietsende forenzen te versterken?

“Bij het realiseren van snelfietsroutes wordt er niet alleen flink geïnvesteerd in een aantrekkelijke route, maar ook in verkeersveiligheid: geen scherpe bochten, ruime fietspaden, ongelijkvloerse kruisingen en voorrang voor fietsers, waar dat mogelijk is.

Floor Vermeulen

Floor Vermeulen

Daarnaast benaderen we bedrijven en andere werkgevers (ook overheden) rondom zo’n snelfietsroute om het fietsgebruik te stimuleren en daarbij aandacht te vragen voor allerlei facetten van verkeersveilig fietsgedrag, zoals zichtbaarheid en MONO fietsen (zonder afleiding van de mobiel). Maar ze kunnen er ook praktische faciliteiten voor bieden. Daarnaast besteden we bijvoorbeeld bij het openen van nieuwe fietspaden aandacht aan gedrag. Een mooi voorbeeld is de opening van de snelfietsroute langs de Delftweg in Rijswijk onlangs. Een deel daarvan is ingericht als fietsstraat, waar de auto te gast is.”
Meer hierover in dit artikel.

Wat kun je doen om het Programma Fietsveiligheid te helpen uitrollen?

“Binnen de Uitvoeringsagenda Fiets van de provincie is veiligheid een belangrijk thema. We kunnen wel, samen met wegbeheerders, veilige fietsinfrastructuur realiseren, maar minstens zo belangrijk is dat het ook veilig gebruikt wordt. Daarom werken we graag samen met ROV-ZH om pilots voor veilig fietsgedrag mogelijk te maken. Zo hebben we vorig jaar een pilot om senioren veilig op de fiets te houden (Doortrappen) in Alphen aan den Rijn mede gefinancierd. ROV-ZH begeleidt deze pilots om kennis en ervaringen op te doen en zo projecten te ontwikkelen die gemeenten, regio’s en andere partners vervolgens kunnen oppakken. Ook op de schoolbrengdag trokken we samen op om een veilige schoolomgeving voor fietsende kinderen onder de aandacht te brengen.”

En wat is je oproep aan de partners in jouw gebied en aan fietsers zelf?

“Zuid-Holland wordt pas echt veilig als alle weggebruikers zich veilig gedragen. Aangezien 90% van de ongevallen gedrag gerelateerd is, doe ik in de eerste plaats een appèl op fietsers zelf. Daarnaast roep ik gemeenten, maatschappelijke organisaties en werkgevers van harte op om activiteiten uit het programma op te pakken, zodat we gezamenlijk een flinke impuls kunnen geven aan de verkeersveiligheid voor fietsers in Zuid-Holland. Wij blijven werken aan veilige wegen en fietspaden en blijven het belang van verkeersveilig gedrag benadrukken. Gezien de huidige slachtoffercijfers is er nog veel werk aan de winkel, en daar is ieders inzet bij nodig!”

Delftweg wordt fietsstraat: een integrale aanpak

Op 7 december hebben de Rijswijkse wethouders Björn Lugthart en Armand van de Laar, samen met Floor Vermeulen (gedeputeerde provincie Zuid-Holland) en Peter Meij (bestuurder Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)), een 2,7 kilometer lange fietsstraat langs de Vliet in Rijswijk geopend. Deze fietsstraat is onderdeel van de regionale fietsroute die Delft, Rijswijk, Den Haag en Voorburg met elkaar verbindt. Op deze route langs de Vliet zijn verschillende maatregelen getroffen om het fietspad te verbeteren. Denk daarbij, bijvoorbeeld, aan het vervangen van klinkers door asfalt. Maar er is ook een apart wandelpad aangelegd, zodat wandelaars niet meer op het fietspad hoeven te lopen. Bij de regionale fietsroute werken provincie, MRDH en gemeenten (in dit geval de gemeente Rijswijk) samen. Een dergelijke fietsroute is vaak niet in één keer te realiseren, maar wordt in delen uitgevoerd.

De fiets is een belangrijk alternatief voor de auto, zeker voor woon-werkverkeer. Uit onderzoek blijkt dat mensen bereid zijn voor afstanden tot 10 km de fiets te pakken (zelfs 15 tot 20 km als ze een e-bike hebben). Maar dan moeten de faciliteiten hiervoor wel op orde zijn. Daarom investeert de provincie in kwalitatief hoogwaardige fietsroutes. Zo wordt de fiets een goed alternatief voor de auto – zeker voor woon-werkverkeer – en houd je de regio bereikbaar. En het is ook nog eens goed voor het milieu én de gezondheid.

Er zijn drie redenen geweest om op dit tracé voor een fietsstraat te kiezen:

 • De oude situatie was in deze tijd niet goed genoeg meer. Het fietspad was te smal en onveilig. Steeds meer mensen gebruiken een elektrische fiets en rijden daardoor harder dan andere fietsers. Deze twee groepen gebruikers zaten elkaar in de weg, vooral bij drukte. In de nieuwe situatie hebben alle groepen fietsers meer ruimte.
 • Voetgangers liepen over het fietspad of op het smalle trottoir. In de nieuwe situatie is er een trottoir van anderhalve meter breed langs de hele Delftweg.
 • Sommige oversteken over de trambaan konden veiliger. Auto’s die, bijvoorbeeld, vanaf een bedrijf de Delftweg wilden opdraaien, moesten op de trambaan wachten tot ze de weg konden oprijden. In de nieuwe situatie is er meer ruimte en kunnen auto’s voorbij de trambaan wachten.

Een comfortabele, veilige route, die ook veilig wordt gebruikt

Met het ontwikkelen van deze fietsstraat is een belangrijke infrastructurele faciliteit beschikbaar gekomen voor fietsers. Natuurlijk is het aan de verkeersdeelnemers zelf (fietsers en automobilisten) om deze fietsstraat ook veilig te gebruiken. Om hen daarvoor informatie en tips te geven, heeft een ‘Maak een Punt van Nul’-campagneteam in de eerste week van december aan passanten flyers verstrekt over de gedragscode op fietsstraten (zie inzet) en een veilig gebruik van de e-bike.

Toolkit  ‘integrale aanpak communicatie infrastructurele maatregelen’ voor gemeenten in de maak

ROV-ZH ontwikkelt onder meer aan de hand van de ervaringen rond de opening van deze fietsstraat een toolkit, die wegbeheerders kunnen gebruiken bij de introductie van nieuwe infrastructurele voorzieningen. Zo wordt veilig gedrag van weggebruikers op een integrale manier gestimuleerd, door een combinatie van infrastructuur en gedragsbeïnvloeding.

Winnaars, evaluatie en vervolg

Aan de schoolbrengdag 2018 was ook dit jaar een wedstrijd verbonden: scholen konden een cheque van € 500,= winnen met hun dagverslag, dankzij bijdragen van de regio’s. Dit heeft heel wat creatieve inzendingen opgeleverd, die het voor de juryleden in de regio’s niet eenvoudig hebben gemaakt de winnaars te selecteren. Maar ze zijn eruit gekomen!

Winnaars

De volgende scholen zijn in de prijzen gevallen:

 • In de regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden: CBS De Fakkel in Goudriaan, u vindt hun inzending hier
 • In de regio Drechtsteden: Henri Dunantschool (inzending niet voor publicatie)
 • Regio Holland Rijnland: PCB Het Baken in Alphen aan den Rijn, u vindt hun inzendingen hier en hier
 • Hoeksche Waard: OBS ’t Kraaienest in Piershil, u vindt hun inzending hier
 • Metropoolregio Rotterdam Den Haag: IKC De Piramide in Zoetermeer, u vindt hun inzending hier
 • en IKC de Schakel in Vlaardingen, u vindt hun inzending hier

Evaluatie en vervolg

De schoolbrengdag is geëvalueerd onder de scholen. Deze zijn over het algemeen zeer positief over het initiatief. Leerkrachten en ouders zijn positief over de actie en de beschikbare materialen, leerlingen zelfs heel enthousiast. Enkele scholen verzoeken de actie wat later in het jaar te plannen. ROV-ZH onderzoekt of samenwerking met landelijke partners en andere provincies mogelijk is bij volgende schoolbrengdagen. Begin 2019 maken we bekend op welke manier en op welk moment de schoolbrengdag dat jaar wordt ingevuld.

Gerichte verkeersveiligheidscampagne gemeente Westland voor ouders

Actief delen, met humor, lokaal. Dit zijn de drie kernbegrippen voor de communicatiestrategie richting ouders van basisschoolkinderen die de gemeente Westland dit schooljaar rondom verkeersveiligheid is gestart.

Aanleiding voor deze nieuwe aanpak was dat de beschikbare informatie over verkeersveiligheid de doelgroep daarvóór onvoldoende bereikte. Daarom is de gemeente gestart met het actief delen van informatie. Via diverse kanalen (Facebook, Twitter, een themapagina in de lokale krant, de gemeentewebsite en, in sommige gevallen, zendtijd via de lokale televisiezender) wordt gelijktijdig over eenzelfde onderwerp gecommuniceerd, zodat een breed publiek wordt bereikt.

Humor

Beelden vertellen vaak meer dan woorden. Daarom zijn over vier onderwerpen korte films gemaakt. Het creatieve concept en de realisatie van de films is verzorgd door Eyecatcher, de filmmakers. Herkenning en de nodige dosis humor zijn de belangrijkste ingrediënten voor deze films geworden. Dat houdt de aandacht vast en maakt dat mensen via social media de films willen delen. Met humor kun je mensen ook iets duidelijk maken zonder belerend te zijn. Het hoofdpersonage wordt gespeeld door cabaretier/acteur Martin van Waardenberg.

Lokale insteek

Vanuit de gedachte dat herkenbaarheid ook de betrokkenheid vergroot, is gekozen voor een lokale insteek.

De onderwerpen worden inhoudelijk gekoppeld aan de verkeerssituatie in Westland. Zo spelen de filmpjes zich af in Westland. Pim, die in de films de kleinzoon van opa Arie (van Waardenberg) speelt en een beetje het beeld van de campagne is, woont daar ook. Een ander voorbeeld is dat op elke themapagina een interview staat met iemand die in Westland woont en/of werkt.

Resultaten tot nu toe

Onbekend is hoeveel mensen precies de themapagina in de lokale krant lezen. Het aantal bezoekers van www.gemeentewestland.nl/verkeersveiligheid ligt op ruim 300 in drie maanden en valt daarmee nog wat tegen. Het bereik van de filmpjes is wél succesvol te noemen. Het eerste filmpje over gedrag van kinderen in het verkeer heeft bijna 10.000 weergaven op Facebook opgeleverd (wat overigens niet betekent dat al deze mensen het hele filmpje gezien hebben) en heeft geleid tot inhoudelijke aandacht voor het onderwerp op de regionale televisie. Het tweede filmpje over de dode hoek heeft inmiddels geleid tot al meer dan 187.000 weergaven op Facebook.

Joost van den Berk

Campagnes

What’s new?

De Bob-wintercampagne blijft gericht op preventie van rijden onder invloed van alcohol door automobilisten. Meer nog dan voorheen, zal de aandacht komen te liggen bij alleenrijders, omdat juist deze groep blijkens onderzoek nog wat beter belicht kan worden.

Doel en boodschap van de campagne

Doel van de campagne is de sociale norm verder te bestendigen, door automobilisten te stimuleren op een zo vroeg mogelijk moment aan hun directe sociale omgeving op de alcohollocatie kenbaar te maken dat ze Bob zijn. Daarnaast is het streven dat Bob breder bekend wordt als een alleenrijder. Het vroeg kenbaar maken van jezelf als Bob schept voor iedereen in je directe sociale omgeving duidelijkheid over je voornemen om geen alcohol te drinken en na afloop veilig naar huis te rijden.  Door dit te doen, doe je ook een beroep op je omgeving om je te helpen bij het nakomen van dat voornemen.

Doelgroep

De doelgroep van de brede Bob-campagne bestaat uit alle automobilisten. De focus in de komende campagneperiode is gericht op samen- én alleenrijders, met name de thuisdrinkers (mannen 35+, vrouwen 50+) en beginnende bestuurders die horeca bezoeken (mannen van rond de 25 jaar). Kortom: mensen die met de auto locaties bezoeken, waar in groepsverband alcohol wordt gedronken, zoals in de horeca, bij evenementen, in sportkantines en bij feestjes thuis met familie en vrienden. Juist in die situaties kunnen automobilisten door de gezellige sfeer en het groepsproces in de verleiding komen om alcohol te drinken, ook al hebben ze zich (al dan niet op basis van een afspraak met hun vrienden of familie) voorgenomen om als Bob nuchter te blijven.

De campagne start 24 december 2018 en loopt tot eind februari 2019.

De materialen zijn beschikbaar via www.verkeersveiligheidscampagnes.nl

Op maakeenpuntvannul.nl komen een animatie en een digitale flyer te staan

Campagnekalender 2019

De planning voor de campagnes voor het komende jaar is klaar. Deze is afgestemd op de kalender van de landelijke campagnes. In 2019 zullen de afzonderlijke themacampagnes zoals Bob en MONO opnieuw in het kader van ‘Maak een Punt van Nul Verkeersslachtoffers’ worden geplaatst.

ROV-ZH zal – in aanvulling op de landelijk beschikbare middelen – een toolkit samenstellen met teksten en beeldmateriaal voor de campagnes.

De kalender voor 2019 ziet er zo uit:

Januari - februari Winter Bob
Maart – april MONO Ongestoord Onderweg
Mei – juni Snelheid
Juli – augustus Zomer Bob
September – december Bob in de Sportkantine
regio’s Holland Rijnland, Midden-Holland en voormalige regio Haaglanden
September – november MONO Ongestoord Onderweg
Oktober – december Fietsverlichting
December Winter Bob

Praktische verkeerslessen bij Internationale Schakelklassen

Op steeds meer locaties van scholen met Internationale Schakelklassen (ISK) worden praktische verkeerslessen gegeven, onder meer door de verkeersleerkrachten van OnderwijsAdvies.Zij maken de verkeerslessen op maat en voeren ze uit, tot grote tevredenheid van de ISK leerlingen. “Fietsen moet je gewoon kunnen” en “Ik weet nu veel over de regels”. De ISK mentoren hebben tips gekregen om met de groep veilig te kunnen fietsen.

Er bleek bij de ISK-leerlingen een grote behoefte te zijn aan ondersteuning bij zowel de theoretische als praktische verkeerslessen, gericht op het leren en het kunnen toepassen van de Nederlandse verkeersregels.

De lessen bestaan uit een mix van lessen uit de programma’s SCHOOL op SEEF en TotallyTraffic. Zo worden er praktische verkeerslessen op het schoolplein gegeven. Om kennis te maken met de Nederlandse verkeersregels én om de fietsbehendigheid te vergroten. Ook zijn er educatieve fietslessen in de wijk, om de verkeersregels in de praktijk te brengen.

Wie geven de verkeerslessen?

De lessen worden door verkeersleerkrachten van OnderwijsAdvies uitgevoerd en op maat gemaakt. Inmiddels geven deze verkeersleerkrachten met veel enthousiasme praktische verkeerslessen bij een aantal ISK-klassen in Zoetermeer, Leiden, Gouda en ook in Den Haag (in samenwerking met Biking2Skool=Cool).

Deze lessen worden gefinancierd door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de regio Holland Rijnland en regio Midden-Holland.

Individuele begeleiding

Voor leerlingen die niet kunnen fietsen, worden met individuele begeleiding op het plein de eerste stappen gemaakt in het zelfstandig kunnen besturen van een fiets. Ook wordt met de mentoren besproken hoe zij deze leerlingen verder kunnen begeleiden.

Oefening baart kunst

Na de lessen is het vooral vlieguren maken: oefenen, oefenen, oefenen. Om het fietsen nog beter te leren beheersen, maar ook om verkeerssituaties steeds beter te kunnen inschatten.

Hoe vinden de ISK leerlingen de verkeerslessen?

Een aantal uitspraken van ISK-leerlingen van De Meander in Gouda

Over fietsen in Nederland:

 • Belangrijk
 • Dat moet je gewoon kunnen
 • De fiets is het belangrijkste vervoer
 • Alles is dichtbij

Over de praktische verkeerslessen:

 • Leuk
 • Ik heb veel over de regels geleerd
 • Ik weet nu dat rechts voorrang heeft

Een aantal uitspraken van ISK-mentoren van De Meander in Gouda over het nut en de urgentie van de praktische verkeerslessen:

 • Ik heb nu wat handige tips om veilig met mijn hele groep van A naar B te fietsen.
 • Heel waardevol
 • De leerlingen fietsen elke dag naar school. Het is goed dat ze zich nu bewust worden van het verkeer om hen heen.

Een bijdrage van OnderwijsAdvies

Wat zijn internationale schakelklassen?

Internationale Schakelklassen zijn bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 12-18 jaar die net in Nederland zijn en nog geen Nederlands spreken. Hierdoor kunnen zij nog niet deelnemen aan het gewone onderwijs. ISK-onderwijs wil deze leerlingen voorbereiden op het voortgezet onderwijs. De nadruk ligt hierbij op het verwerven van voldoende beheersing van de Nederlandse taal en kennis van de Nederlandse cultuur.

(Redactie)

Verkeersleerkracht Ronald Wittenberg geeft de lessen aan ISK-klassen ook op andere plekken, bijvoorbeeld in Delft, Gorinchem, Den Haag en Rotterdam. Financiers zijn onder meer de betrokken gemeenten en (in geval van Den Haag) de Stichting Leergeld,

Impressie ‘ROV komt naar u toe’ 2018

In totaal zo’n 120 deelnemers bezochten de kennis- en netwerkbijeenkomsten ‘ROV komt naar u toe’, die achtereenvolgens op 7 en 12 november plaatsvonden in Nederzandt (Noordwijk) en de Westlandse Druif (Monster, Westland).

De bijeenkomst op 7 november was bedoeld voor verkeersveiligheidswerkers in de regio’s Holland Rijnland en Midden-Holland. Voor deze bijeenkomst waren ook bedrijven uitgenodigd, en één van de drie deelsessies ging vooral in op samenwerken met ondernemers en een nieuw instrument voor bedrijven. Andere deelsessies gingen over actuele ongevallenstatistieken en beschikbare projecten en programma’s voor gedragsbeïnvloeding.

De bijeenkomst op 12 november was vooral voor geïnteresseerden in de metropoolregio Rotterdam Den Haag. Hier kwamen onderwerpen als ‘nudging’ en participatie van scholieren aan de orde.

Een cartoonnotulist maakte van beide bijeenkomsten een impressie in tekeningen.

Volledige beeldverslagen

Op deze pagina vindt u de volledige beeldverslagen van de beide dagen.

Op de verkeersveiligheidagenda

DECEMBER

19 DECEMBER:

Vergadering SCHOOL op SEEF-labelcommissie

24 DECEMBER:

Start campagne Winter Bob

FEBRUARI

19 FEBRUARI:

Vergadering SCHOOL op SEEF-labelcommissie

MAART-APRIL
 

Campagne MONO Ongestoord Onderweg

APRIL

17 APRIL:

Finale TotallyTraffic-wedstrijd CampagneCrew

JULI-AUGUSTUS
 

Campagne Zomer Bob

JULI

9 JULI:

Vergadering SCHOOL op SEEF-labelcommissie

SEPTEMBER-NOVEMBER
 

Campagne MONO Ongestoord Onderweg

OKTOBER

15 OKTOBER:

Vergadering SCHOOL op SEEF-labelcommissie

SEPTEMBER-DECEMBER
 

Campagne Bob in de Sportkantine (noordelijk deel van Zuid-Holland)

DECEMBER

17 DECEMBER:

Vergadering SCHOOL op SEEF-labelcommissie

Team ROV-ZH bedankt u allemaal
voor uw inzet voor verkeersveiligheid in 2018

We wensen u mooie, gezellige en veilige feestdagen toe en een goede start van 2019.

In het nieuwe jaar werken we weer graag met u samen aan verkeersveiligheid.

COLOFON

ROV Magazine is een product van ROV-ZH.

Redactie

Tappan Communicatie, Els Jelierse, Ada Aalbrecht

Foto's 

Pag 7: Provincie Zuid-Holland en Erwin Dijkgraaf, Pag 10: OnderwijsAdvies, Pag 12, 13, 14: Shutterstock.

Eindredactie

ROV-ZH

Redactieadres

ROV Magazine t.a.v. Ada Aalbrecht
ROV-ZH, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag
tel. 070-441 62 36 / www.rovzh.nl
ac.aalbrecht@pzh.nl

Vormgeving

Tappan Communicatie, Den Haag.

Aanmelden nieuwsberichten ROV-ZH